ГАЛАГА̀НЧЕ

ГАЛАГА̀НЧЕ, мн. ‑та, ср. Диал. Умал. от галаган; гологанче. — Я точни малко, де! — Че ти точнем, ама че дадеш галаганче. Елин Пелин, Съч. V, 79.

Списък на думите по буква