ГАЛА̀КТИКА

ГАЛА̀КТИКА ж. Астрон. 1. Само ед. Звездната система, към която принадлежи Слънцето; Млечен път. В цялата Галактика нямаше друга звезда, която по условия на живот да прилича толкова много на моята загубена в безкрая Дриа. П. Вежинов, СП, 26. Представете си, че е построен идеален звездолет. Той може да проникне не само до центъра на Галактиката, може да отиде и до съседна галактика. А. Наковски, БС, 168. Звездите от съзвездието Лебед принадлежат към нашата Галактика. ВН, 1958, бр. 2075, 4.

2. Разш. Всяка друга звездна система. Птицата на мисълта ти странства / над матѐрици и брегове, / .. / Търси тя / галактики незнайни / на вселената / в безкрайността. Мл. Исаев, ПН, 30.

— От гр. γαλακτικός 'млечен'.

Списък на думите по буква