ГАЛАКТО̀ЗА

ГАЛАКТО̀ЗА ж. Хим. Една от простите захари, съставна част на млечната захар.

— От гр. γάλα, γάλακτος 'мляко'.

Списък на думите по буква