ГАЛА̀НКА

ГАЛА̀НКА ж. Рядко. Моряшка блуза; холандка. Спас тракна токове и опипа томчето дали е в галанката му. Д. Добревски, БКН, 77. Под галанката си Матьо бе скрил бомба. О. Бояджиев, П, 54.

— От рус. голландка.

Списък на думите по буква