ГАЛАНТЕРЍЕН

ГАЛАНТЕРЍЕН, ‑ѝйна, ‑ѝйно, мн. ‑ѝйни. Прил. от галантерия. Из проходите между стоките и предметите за продан, дето французката галантерийна индустрия беше представена във всичката си разнообразна производителност, .., сновяха тълпи купувачи. Ив. Вазов, ХХV, 167. Пред вратата се провикваха продавачи, наредили на сергии галантерийни стоки, стъклария, кухненски вещи. М. Грубешлиева, ПИУ, 8. Галантерийни будчици са окичени с ширити, кърпи за лице, някакви евтини басмички и други дребни стоки. Г. Караславов, Избр. съч. III, 85. Галантериен магазин.

— Друга (остар.) форма: галантарѐен.

Списък на думите по буква