ГАЛАНТЀРИЯ

ГАЛАНТЀРИЯ, мн. ‑ии, ж. 1. Само ед. Търговска стока от дребни тоалетни и други принадлежности, като гребени, кърпи, копчета, ширити, ръкавици и под. Етажите на магазина са разделени на отдели, според стоките. В приземния етаж са дреболиите: чорапи, кърпи, ръкавици, ешарпи, въобще всякаква галантерия. Г. Белев, КВА, 188. Пространството под моста стана любимо място за разходка на гражданите и находчиви търговци разположиха малките си будчици и павилиончета с галантерия и кинкалерия отдолу, на сушина. Й. Попов, СЛ, 35. В магазина се продава галантерия — шалчета, чорапи и др.

2. Магазин, в който се продава такава стока. Отивам до галантерията.

— От фр. galanterie. — Други (остар.) форми: галантерѝя и галантарѝя. — Летоструй, 1874.

Списък на думите по буква