ГАЛА̀ТЕНЕ

ГАЛА̀ТЕНЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от галатя и от галатя се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква