ГАЛА̀ТЧЕ

ГАЛА̀ТЧЕ, мн. ‑та, ср. Диал. Умал. от галатин. Снощи йотидох, мамо, / .. / на кладенците, мамо, / .. / Там си заварих, мамо, / две галатчета. Нар. пес., СбВСт, 839.

Списък на думите по буква