ГА̀ЛВАНЕ

ГА̀ЛВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от галвам и от галвам се.

Списък на думите по буква