ГАЛВАНИЗА̀ЦИЯ

ГАЛВАНИЗА̀ЦИЯ ж. 1. Физ. Покриване чрез електролиза на метален предмет с тънък пласт от противокорозионен метал (злато, сребро, никел).

2. Мед. Лечебен метод, при който се използва постоянен електрически ток.

— От ит. galvanizzazione през рус. гальванизация.

Списък на думите по буква