ГАЛВАНИЗУ̀ВАНЕ

ГАЛВАНИЗУ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Физ. Мед. Отгл. същ. от галванизувам и от галванизувам се; галванизиране.

Списък на думите по буква