ГАЛВАНЍЧЕН

ГАЛВАНЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Физ. 1. За електрически ток — който се получава при химическо взаимодействие на киселини или соли с метал; галванически.

2. Който е предназначен за получаване на електрически ток чрез химична реакция; галванически. Галваничен елемент. Галванична батерия. Галванична вана.

3. При който се прилага електрически ток, получен чрез химична реакция; галванически. Галванична процедура. Галванично покритие. Галванично позлатяване.

— От фр. galvanique.

Списък на думите по буква