ГАЛВА̀НО

ГАЛВА̀НО, мн. ‑а, ср. Техн. Клише или копие от клише, получено по галваничен път.

ГАЛВАНО

ГАЛВАНО-. Физ. Първа съставна част на сложни думи със значение: 1. Който е свързан с действието на галваничен ток, напр.: галванография, галванометалургия и др.

2. Който е свързан с измерването и проучването на галваничен ток, напр.: галванометър, галваноскоп.

— От ит. собств.

Списък на думите по буква