ГАЛВАНОГРА̀ФИЯ

ГАЛВАНОГРА̀ФИЯ ж. Техн. Начин на добиване на снимки от ръкопис или от картина чрез галваничен ток, за да се печатат от тях клишета.

— Естествонаучен календар, Летоструй, 1876.

Списък на думите по буква