ГАЛВАНОПЛА̀СТИКА

ГАЛВАНОПЛА̀СТИКА ж. Техн. Получаване на точни метални копия на релефни предмети чрез електролиза.

— Й. Груев, Физика (превод), 1872.

Списък на думите по буква