ГАЛВАНОСТЀГИЯ

ГАЛВАНОСТЀГИЯ ж. Техн. Покриване на метални предмети с тънък слой от друг метал чрез електролиза за предпазването им от корозия, с декоративна цел и др.

— От галвано- + гр. στέγη 'покрив'.

Списък на думите по буква