ГАЛЀ

ГАЛЀ, мн. та, ср. Диал. Малкото на биволица.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник на българския език..., 1941.

Списък на думите по буква