ГА̀ЛЕНИЦА

ГА̀ЛЕНИЦА ж. 1. Разглезена жена или момиче. Ама другите етърви хич не се радват на тоя Лилов мерак .. — Галеница .. та нали я знаем: галената Рада! М. Георгиев, Избр. разк., 58.

2. Обикн. с предл. на. Жена или същество от женски пол, обичано и предпочитано пред други; любимка. Маймунката извряска в одаята и Рилко припна към вратата, защото познаваше сприхавия нрав на пашовата галеница. А. Христофоров, А, 273.

— Друга (диал.) форма: галенѝца.

Списък на думите по буква