ГАЛЀНОВ

ГАЛЀНОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Апт. За лекарство, препарат — който е от естествен произход, получен чрез механическа преработка на растителни или животински лекарствени суровини.

2. Който е свързан с производството на галенови лекарства. Галенова лаборатория. Галенова фабрика.

— От гр. собств.

Списък на думите по буква