ГА̀ЛЕНОСТ

ГА̀ЛЕНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от гален (в 3 и 4 знач.). — Утре, ако обичате, мога да ви донеса рисунките .. — Не, сега, сега! И тя с детинска галеност му дръпна ръката. Ив. Вазов, Съч. VIII, 97.

Списък на думите по буква