ГАЛЀРА

ГАЛЀРА ж. 1. Средновековен военен кораб с весла, гребците на който били обикновено каторжници, роби. Ето — тук, на оня кей, са чакали .. да се появят в пределната черта на Адриатика тримачтовите галери, натоварени с плячка из знайни и незнайни страни: абанос и тигрови кожи. К. Константинов, ПЗ, 140. Погледът му [на фон Гайер], смекчен и замрежен, блуждаеше в синевата на залива, сякаш го виждаше осеян с варварските кораби на Средновековието — мрачни галери с платна и чугунени топове, с гребци, оковани във вериги. Д. Димов, Т, 464. Ето че на един завой от Данюбица се показаха два кораба, две новенички изящни галери с по 24 гребла под всеки борд. Й. Вълчев, СКН, 226. Роман Лакапин пристигна на триера — галера с три реда лопати. А. Каралийчев, С, 38.

2. Прен. През средновековието в Западна Европа — принудителен труд за престъпници в качеството на гребци на такива съдове.

— Ит. galera. — Български книжици, 1859.

Списък на думите по буква