ГАЛЀРЕН

ГАЛЀРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни. Прил. от галера. Галерна флота.

Списък на думите по буква