ГАЛЕРЀЯ

ГАЛЕРЀЯ ж. Остар. Галерия. Той [цар Борис I] трябаше как-как да ги уплаши или убеди, за да наведат врат под игото на черквата; затуй поиска да му опишат една галерея от негова палат с много и разни изобразения, заети от ветия и нов завет. Т. Шишков, ИБН, 144. Като го водеше госпожата по галереята, аз чистех праха от рамките на портретите. Н. Бончев, Р (превод), 80. Дълъг коридор ся простирал от самаго входа до една околчеста горница; към нея ся примъкнували други шест галереи, кои достигали .. до външните стени с бойници. С. Радулов, ГМП (превод), 122.

— Рус. галерея. — Ив. Богоров, Всеобща география за децата (превод), 1843.

Списък на думите по буква