ГАЛЀРИЕН

ГАЛЀРИЕН, ‑ийна, ‑ийно, мн. ‑ийни. Прил. от галерия (в 5 знач.). Галерийно скривалище.

◊ Галерийна гора. Лесов. Гора, разположена във вид на тясна дълга ивица покрай река, която тече сред безлесни пространства (савани, степи, пустини и др.). В долината на антилопите галерийната гора потъваше в малинова здрачина. Гр. Угаров, ПСЗ, 351.

Списък на думите по буква