ГАЛЀРИЙКА

ГАЛЀРИЙКА ж. Умал. от галерия. Красива е джамията "Сиди Окба".. Нейното минаре, високо 35 метра, се състои от три поставени една над друга четириъгълни кулички, украсени в основата си с галерийки. П. Цолов, Т, 22.

Списък на думите по буква