ГАЛЀРИЯ

ГАЛЀРИЯ ж. 1. Най-горен балкон в театър, концертна зала и под. От рано още вечерта ложите, трибуните, столовете, галериите на Саломоновския цирк бяха почернели от свят. Ив. Вазов, Съч. VI, 135. Алеко сварва да свърши с успех реалното училище, .. от галерията на градския театър да съзре и чуй разни знаменити в провинцията артисти. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (1), 119. Стана събрание в читалището .., за всеки случай Токата скри момчетата горе в галерията. Й. Йовков, ПГ, 123-124. Седалищата в църквата бяха също така разпределени, както в операта: пред сцената — партер, балкони, амфитеатри, галерии. Ал. Константинов, БПР, 1893, кн. 5, 62. // Ниско помещение над магазин, свързано с него.

2. Разг. Публиката, която заема най-горния балкон в театър, концертна зала и под. Галерията започна да кипи, да се вълнува, да протестира. Г. Караславов, Избр. съч. II, 31. Думата ми бе, че никога галерия не е присъствувала на по-вълнуваща комедия. Ив. Вазов, СНЖ, 8.

3. Зала и сграда за изложби на произведения на изкуството. Той говореше с възторг за живописните галерии, дето съзерцаваше творбите на великите италиански художници. Ив. Вазов, СбЦГМГ, 205. В Ермитажа са събрани всички картини и ценности от царските и болярските дворци, от частните галерии, от недостъпните чифлици и са направени достояние на целия народ. А. Каралийчев, ПД, 200. Дрезденската картинна галерия е една от най-известните и богати художествени сбирки в Европа. РД, 1961, бр. 304, 2. Имаше специални книжарници, дето се продаваха на скъпи цени хиляди картички с репродукции на картини от най-прочутите галерии — Третяковската, Ермитажа, Лувъра. М. Кремен, РЯ, 77. Национална художествена галерия.

4. Прен. Поредица от художествени образи, типове, картини и под. в литературни произведения или в произведения на изобразителното изкуство. Алеко имаше на ум .. да създаде цяла галерия образи, в които поетически да бъде представена нагледно нашата днешна обществена корупция. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (1), 158. Същата хармонично изтънчена музика .. струи и от платната на живописеца. Вгледайте се в момите и невестите на Майстора — та това е цяла галерия от превъплощение на женската хубост, вярност и чистота. Е. Каранфилов, Б III, 96. Галерия от ярки образи, като старият Тъкачев, Мачката и околийският началник .. разкриват големия изобразителен дар на писателя [Караславов]. Лит. ХI кл, 328. В обширната галерия от типове и набързо надраскани образи широко място държат образите и типовете на чорбаджиите. Б. Ангелов, ЛС, 207.

5. Дълъг тесен подземен коридор в мина или укрепление. Стоян рудничарят излезе навън, прекоси мрака и влезе в галерията, над чийто вход мъждукаше опушен фенер. А. Каралийчев, СР, 112. Селото изглеждаше пусто — жените бяха по нивите, а мъжете под земята, в галериите на мината. Д. Спространов, С, 139. Смазани от умора, войниците се гушат в галериите. Хр. Смирненски, Съч. III, 194. Из мрачните галерии чувах песин — / на мъките миньорски песента. Н. Хрелков, ДД, 270.

6. Остар. Дълъг и светъл, най-често остъклен, коридор в къща, магазин, театър. От стаята се излизаше в открита сводеста галерия, с изглед към планините и към ниския град. Ст. Загорчинов, ЛСС, 52. Зад аркадните галерии (коридори) [в хана] са разположени стаите, наредени в една линия. Ст. Михайлов, БС, 111-112. В главната галерия на турското отделение, наоколо от дясна страна, бяха наредени всички видове машини, сахтияни, гьонове и тям подобни. Лет., 1874, 240.

— От ит. galleria през фр. galerie. — Индийска хижа, 1850 (вж. Л. Ванков, Към историята на италианските заемки в български, ГСУ, 1959). — Друга (остар.) форма: галерѐя, рус.

Списък на думите по буква