ГАЛИЛЀЕВ

ГАЛИЛЀЕВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Обикн. в съчет. Галилеева тръба. Физ. Къса далекогледна тръба с обектив от събирателни лещи и окуляр от разсейвателни, която се употребява при слаби увеличения, главно като театрален бинокъл.

— От ит. собств.

Списък на думите по буква