ГАЛИЛЀЙСКИ

ГАЛИЛЀЙСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от Галилея (древна област в Северна Палестина).

В горе галилейско. Нар.-поет. Някъде много далеч; в гори Тилилейски. Хай да ходим в пусто горе, / в пусто горе галилейско, / дето не си птичка връка, / нито връка, нито цвръка. Нар. пес., Н. Геров, РБЯ I, 209.

Списък на думите по буква