ГАЛИМА̀ЦИЯ

ГАЛИМА̀ЦИЯ ж. Простонар. Галиматия. — Гледаш си къщата хубавичко, и децата ти подредени, .., а то у нас — разхвърляно, мръсно, една галимация!... Чудомир, Избр. пр, 40. — Излез! — прикани го заповеднически селянката. — Излез оттам, че каквато е галимация отдолу, дрехите ти на нищо ще заприличат и пак аз трябва да ги пера! Излез! Тарас, СГ, 56. Ето напр. по въпроса за внасянието на американски лози от Франция. То е била цяла

галимация — веднъж го забраняват, подир го допущат. Пряп., 1903, бр. 34, 3.

Списък на думите по буква