ГАЛИЩА̀РЧЕ

ГАЛИЩА̀РЧЕ, мн. ‑та, ср. Диал. Голишарче.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква