ГА̀ЛОВ

ГА̀ЛОВ1, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Спец. Прил. от гали2. Обикн. в съчет.: Галова киселина. Хим. Киселина, добивана от гали (шикалки), която се употребява в производството на медикаменти, мастила, багрила и др.; Галови багрила. Спец. Багрила, производни на галовата киселина.

ГА̀ЛОВ

ГА̀ЛОВ2, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Техн. Обикн. в съчет. Галова верига. Верига при велосипеди, мотоциклети и др., съставена от специално оформени пластинки, съединени с къси болтове.

Списък на думите по буква