ГАЛО̀ВКА

ГАЛО̀ВКА ж. Диал. Бомбе на обувка. От казармите почнаха да се пренисат кола след кола вехти подметки, галовки, мостри, юфтове, конджове и др. Ст. Чилингиров, ХНН, 168.

— От рус. головка.

Списък на думите по буква