ГАЛОМА̀Н

ГАЛОМА̀Н м. Книж. Страстен любител на всичко френско.

Списък на думите по буква