ГАЛО̀Н

ГАЛО̀Н1 м. Английска мярка за вместимост на течности и зърнени храни, която се равнява на 4,546 л или кг във Великобритания или на 3,785 л за течности и 4,405 кг за насипни вещества в САЩ.

2. Количеството течност или зърнени храни с обем, равен на тази мярка. И непосредствено до изсъхналите тела стояха двадесет и пет галона прозрачно чиста, почти химически чиста вода. К, 1963, кн. , 22. Употребеното земно масло през 1933 год. на Земята, според американски пресмятания, възлиза на 1 366 милиона галона (по 159 литри), а през 1932 на 1 317 милиона галона, което отговаря на 3.75 % в повече. ПН, 1934, кн. 4, 64.

3. Съд с такава вместимост. Свърши се най-после провизията на съседите ни, изпразниха се галоните. Ал. Константинов, БГ, 26.

— Англ. gallon. — Хр. Данов, Числителница, 1868.

ГАЛО̀Н

ГАЛО̀Н2 м. Златен, сребърен или сърмен ширит, с който се обшива, украсява обикн. униформено облекло. Найден беше порасъл, наедрял, хубавец под този военен мундир със златни галони и сребърни змийчета на вратнѝка. Ив. Вазов, Съч. ХХIV, 22. Капитан Сираков в морска унниформа, със златни галони на маншетите, стоеше на мостика. Н. Антонов, ВОМ, 187. Ето първа класа цяла вече свети в бяло... А на най-горния мост капитанът със своите четири златни галони самодоволно се усмихва. Б. Шивачев, ПЮА, 55-56. В чакалнята, в която ни въведе облеченият в зелена ливрея със златни галони негър-прислужник, нямаше посетители. Г. Белев, КВА, 84. Макар ресторантът да бе само за офицери, Чудото измери с такъв убийствен поглед обшития със златни галони портиер, че той ги пропусна без повече възражения. П. Вежинов, ВР, 93.

— Фр. galon. — Друга (остар.) форма: галу̀н.

Списък на думите по буква