ГАЛОФО̀Б

ГАЛОФО̀Б м. Книж. Човек, който мрази Франция и французите.

— От лат. Gallus 'гал' + ‑фоб.

Списък на думите по буква