ГАЛОФО̀БИЯ

ГАЛОФО̀БИЯ ж. Книж. Омраза към Франция и французите.

— От лат. Gallus 'гал' + ‑фобия.

Списък на думите по буква