ГАЛО̀ШКИ

ГАЛО̀ШКИ мн., ед. (рядко) гало̀шка ж. Умал. от галоши. Влезе височко девойче с мокра червена забрадка, .., с открито румено лице, в басмена рокля със сини цветчета и галошки, обути на босо. Б. Несторов, СР, 215. Кюрсия ситнеше с мъничките си галошки след тях. Л. Александрова, ИЕЩ, 92.

Списък на думите по буква