ГА̀ЛЯНЕ

ГА̀ЛЯНЕ, мн. ‑ия, ср. Диал. Отгл. същ. от галям и от галям се. Жената пее арията на Силва и хората не разбират нищо. Мъжете не откъсват очи от голата шия и ръцете ѝ .. Напевът не е като техните бавни песни за мъки и галяне, а думите са наредени някак чудновато. С. Северняк, ИРЕ, 139.

Списък на думите по буква