ГА̀МА

ГА̀МА1 ж. 1. Муз. Възходящ или низходящ последователен ред на тоновете на даден лад в границите на една октава. От хладните полутъмни стаички се чуваше как тропат и несигурно поддържат такта краката на цигуларите, по сто пъти назад и напред изсвирваха гамата и накрая .. ситно като на гъдулка скрибучеха ръченици и хора. Ем. Станев, ИК I и II, 43. Дигаха ме и по пеене .. Въртя ме цял половин час. Че гами, че упражнения, че песнички. В. Бончева, АП, 103. Кукуриганията се редуваха, до‑

гонваха, настигаха — тенорови, алтови, басови, в мажорни, в минорни гами. О. Василев, ЖБ, 316.

2. Разновидност от изделия, продукти или услуги от един тип, предлагани от определена фирма, предприятие др. Цялата съвременна гама охладителна техника на фирмата е от обновени модели с по-висок енергиен клас. Ст, 1999, бр. 19, 25. "Опел" спира производството на флагмана в гамата си — "Омега". ДТ, 2001, бр. 111, 23. Новост в продуктовата гама на софтуерната къща е счетоводна система "ASOB". Comp, 2000, бр. 35, 9.

3. Асортимент, разнообразие от предлагани стоки или услуги. На българския пазар датчаните предлагат широка гама от продукти: компресорни за хладилници, термостати. НТ, 2000, бр. 210, 2. Фирмата осигурява пълна гама от Интернет услуги.Comp, 1996, бр. 34, 3.

4. Прен. Последователен ред от разновидности на еднородни явления или качества. Сега избухна тая буйна жизнерадост, това юнашко веселие, .., на което са способни само ония, които познават цялата гама на човешките чувства — от най-невинната радост на живота до най-тежките му изпитания. Й. Йовков, Разк. I, 198. Видяха се .. долините на Стряма, на Тунджа и на Марица, и бърдата, що ги делят .. Зеленото в тоя безграничен шарен килим бе представено в цялата си гама. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 89. Виждат се и модерни съвременни постройки — .., някои от тях построени наистина с добър вкус, но винаги по-грозни от старите постройки с тяхната мека, пастелна гама от цветове — зелено, охра, гълъбово, сребристосиво. П. Вежинов, ДМ, 6. Тя имаше своята зряла плът, имаше петте чувства за усет и цяла гама човешки вълнения, които ѝ стигаха, за да види света и нещата, без да прибягва до мъчното мислене. Г. Райчев, ЗК, 67. Балите излъчваха цяла гама от миризми, в която опитното обоняние можеше да различи дисонансите на мухъл и спареност от хармоничното благоухание на смолисти вещества и етерни масла. Д. Димов, Т, 38.

— От ит. gamma. — И. Гюзелев, Физика, 1874.

ГА̀МА

ГА̀МА2, мн. няма, ж. Название на третата буква от гръцката азбука — γ.

— От гр. γάμμα.

ГА̀МА

ГА̀МА3 ж. Физ. 1. Единица за маса, употребявана в немската и английската научнотехническа литература, равна на една милионна част от грама.

2. Единица за сила на геомагнитното поле, равна на една стохилядна от йорстеда.

ГАМА

ГАМА-. Първа съставна част на сложни названия на физически явления или уреди със значение: в който участват, използват се или с който се изследват гама-лъчи: гама-излъчване, гама-разпадане, гама-радиоактивност, гама-спектрометър.

◊ Гама-лъчи. Физ. Невидими лъчи, излъчвани от радиоактивни вещества при разпадането им, които приличат на рентгеновите лъчи, но са с по-малка дължина. Един грам радий за час развива 120 малки калории топлина. А снопът лъчи, който се отделя от радия или солите му, разложен в силно електромагнитно поле, се оказа съставен от три вида лъчи: алфа, бета и гама-лъчи. ПН, 1934, кн. 1, 1.

Списък на думите по буква