ГАМА̀ШИ

ГАМА̀ШИ мн., ед. (рядко) гама̀ш м. 1. Кожени или платнени обвивки за краката, които се поставят от обувките до коленете, за да дават вид на ботуши. В Желязовия салон какви вечеринки .. Няма много церемонии: кой както слязъл от каруцата — с чизми, с гамаши... Й. Йовков, ПГ, 131. Той носеше брич и гамаши, от които нозете му изглеждаха прикривени като обръч. П. Славински, ПЩ, 19. Тънък и висок като минаре, пристегнат, пригладен, .. — Екрем бей пристъпваше отмерено, бавно, потупвайки с камшиче кожените си гамаши. Д. Калфов, Избр. разк., 21. Обущата и гамашите, патрондашите и ремъците бяха от нова жълта кожа и скърцаха. М. Вълев, ПСС, 83.

2. Вид платнени или плъстени обвивки, които се носят над обувки; гетри, гети. На тротоара пред казиното имаше маси, край които бяха насядали вече старчета в жакети, рединготи и лачени обувки с бели гамаши, бели ръкавици и колосани яки. Д. Димов, ОД, 17. Той [младоженецът] беше с черно сако, бяла кърпичка на страничното джебче, колосана яка, папионка и гамаши. К. Калчев, ПИЖ, 106. Тънък, висок, с вакли вежди. Пък и кротък. Чистичък. Обувките му все лъснати. И с гамаши. К. Калчев, ПИЖ, 104-105.

— От фр. gamaches през рус. гамаши.

Списък на думите по буква