ГА̀МБА

ГА̀МБА1 ж. Рядко. Камба. А салатка? Какво върви най-добре? .. Може би, да — гамби с чеснови резанки. Сп. Йончев, СбСт, 158.

ГА̀МБА

ГА̀МБА2 ж. Муз. Старинен лъков инструмент, който се държи при свирене между коленете.

— От ит. gamba 'крак'.

ГА̀МБА

ГА̀МБА3 ж. Спец. Калъп за ботуши.

— От ит. gamba 'крак' през гр. γάμπα 'прасец на крак'. (вж. К. Костов, Италиански думи в професионалния говор на българските обущари, БЕ, кн. 3, 1953, 256.)

Списък на думите по буква