ГАМБУ̀ЗИЯ

ГАМБУ̀ЗИЯ ж. Американска живородна рибка, която се храни с комарни ларви и се развъжда за борба срещу маларичния комар. Gambusia affinis.

— От исп. gambuxia.

Списък на думите по буква