ГА̀МЀНЩИНА

ГА̀МЀНЩИНА ж. Разг. 1. Само ед. Качество на гамен.

2. Гаменска постъпка. Неговите гаменщини станаха известни на целия град.

Списък на думите по буква