ГАМЀТЕН

ГАМЀТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни. Физиол. Прил. от гамета. Гаметен стерилитет.

Списък на думите по буква