ГАМЕТОГЕНЀЗА

ГАМЕТОГЕНЀЗА ж. Физиол. Процес на образуване на полови клетки (гамети) в животинските и растителните организми.

Списък на думите по буква