ГАМЕТОФЍТ

ГАМЕТОФЍТ м. Физиол. Полово поколение на растение, което в цикъла на развитие се редува с безполово поколение (при мъхове, папрати, хвощове и др.).

— От гр. γαμέτης 'съпруг' + гр. 5υτόν 'растение'.

Списък на думите по буква