ГА̀НГЛИЕН

ГА̀НГЛИЕН, ‑ийна, ‑ийно, мн. ‑ийни. Анат. Прил. от ганглий. Ганглийна клетка. Ганглийна нервна система.

Списък на думите по буква