ГАНГРЕНО̀ЗЕН

ГАНГРЕНО̀ЗЕН, ‑зна, ‑зно, мн. ‑зни. Мед. Прил. от гангрена; гангренен. Гангренозно огнище. Гангренозен процес.

— От фр. gangréneux.

Списък на думите по буква