ГАНГРЕНЯ̀СВАНЕ

ГАНГРЕНЯ̀СВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от гангренясвам. Гангренясване на крайниците.

Списък на думите по буква