ГА̀НГСТЕРСТВО

ГА̀НГСТЕРСТВО, мн. няма, ср. 1. Дей-ствия, прояви на гангстер; бандитизъм, бандитство.

2. Гангстеризъм. В холивудските студии сега модата е на пропагандистките военни филми, т. е. на масовизираното американско военно гангстерство. С., 1951, кн. 2, 106.

Списък на думите по буква